top of page

Grupa wsparcia dla rodziców
osób LGBTQ+

Fundacja na Rzecz Grup Dyskryminowanych „Fala Równości” zaprasza do udziału w Grupie Wsparcia dla rodziców osób LGBT+.

Ilość osób uczestniczących ograniczona. Spotkania grupy wsparcia prowadzone są przez psychologa, mgra Jacka Wezgraja. 

Wiadomość o nieheteronormatywnej tożsamości psychoseksualnej dziecka dla niektórych rodziców jest bardzo trudna i wiąże się z intensywni emocjami takimi jak strach, niepewność czy złość. Taka sytuacja stanowi również wyzwanie dla dziecka i konieczność skonfrontowania się ze zmianami w łączącej ich relacji.

Grupa Wsparcia dla Rodziców i Rodzin Osób LGBT+ to przestrzeń do bezpiecznej, komfortowej rozmowy, dzielenia się doświadczeniami i wspólnego rozwiązywania doświadczanych problemów i trudności. Każda z uczestniczących osób będzie miała możliwość podzielenia się swoją historią bez ryzyka oceniania i ranienia. Rozmawiać będziemy również o przyszłości dzieci i rodzin.

Zgłoś się! 

Zapraszamy :)

Dziękujemy za zgłoszenie! Zaczekaj na kontakt z naszej strony :)

Ten formularz nie może już być przesyłany.

bottom of page