top of page
 • Zdjęcie autoraMagdalena Młynarczyk

Żywa Biblioteka

W piątek, 1 kwietnia 2022 r. w Koszalinie odbyła się Żywa Biblioteka, organizowana, by promować różnorodność oraz otwartość i akceptację względem mniejszości.


Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. To projekt, który pozwala czytelniczkom i czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.

Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana w roku 2000 w Danii podczas Festiwalu w Roskilde. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt Żywych Książek. Jak czytamy na stronie sieci Żywych Bibliotek w Polsce

„Jej celem było postawienie wyzwania uczestniczącym w niej Czytelnikom/czkom, aby zmierzyli się twarzą w twarz ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami. Dosłownie. Takie spotkanie z człowiekiem pełniącym rolę Żywej Książki miało inicjować dialog między, czasem bardzo różnymi od siebie, ludźmi i budować zrozumienie dla inności, redukując w ten sposób niechęć i nienawiść wobec tego, co obce”.

Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są "Żywe Książki" (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia, informują o idei Żywej Biblioteki i „wypożyczają" Książki.

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z czytelnikiem, który zdecydował się Ją „wypożyczyć". To szczególne spotkanie „twarzą w twarz" ma przede wszystkim wpłynąć na stereotypy i uprzedzenia względem konkretnej grupy - mniejszości, którą właśnie Książka reprezentuje. Ważne jest również, że konkretna Książka ma możliwość wyrazić siebie.


Tytuły Żywych Książek, z którymi można było porozmawiać podczas Żywej Biblioteki:

 • Ateista

 • Feministka

 • Mama osoby nieheteronormatywnej

 • Mama osoby transpłciowej

 • Matka długo karmiąca piersią

 • Niepijący alkoholik

 • Osoba niedowidząca

 • Osoba wyznania prawosławnego

 • Osoba z zaburzeniami depresyjnymi

 • Osoba z zespołem Aspergera

 • Weganka


Celami Żywej Biblioteki są:

1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.

2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.

3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.

4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.


Od 2003 roku Żywa Biblioteka wykorzystywana jest przez program Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.Partnerzy wydarzenia:

Żywa Biblioteka / Living Library Koszalin

Fundacja na Rzecz Grup Dyskryminowanych „Fala Równości”

Biblioteka Lekarska w Koszalinie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

49 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page