top of page
DSCF2069.JPG

Szkolenia z Języka Inkluzji i Równości

Fundacja na Rzecz Grup Dyskryminowanych „Fala Równości” zaprasza na interaktywne szkolenie poświęcone językowi inkluzywnemu i równości. Nasze trzygodzinne spotkanie to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą osobom uczestniczącym zrozumieć i wdrażać zasady inkluzywności w codziennym życiu.

Tematyka, którą obemuje szkolenie

Inkluzja Społeczna

Jak tworzyć środowisko przyjazne dla wszystkich, bez względu na różnice.

Dostępność

Tworzenie przestrzeni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Mowa Nienawiści

Zrozumienie, że słowo może zranić  i jak przeciwdziałać negatywnym narracjom.

Dyskryminacja

Rozumienie różnych form dyskryminacji i sposobów jej zwalczania.

Różnorodność

Celebracja różnorodności jako siły napędowej społeczeństwa.

Równouprawnienie Osób LGBTQ+

Wspieranie praw i akceptacji osób LGBTQ+

Międzypokoleniowość

Budowanie mostów między pokoleniami dla lepszego zrozumienia i współpracy.

Mikroagresje

Rozpoznawanie i reagowanie na subtelne formy dyskryminacji.

Stereotypy i Uprzedzenia

Jak stereotypy kształtują nasze postrzeganie innych i jak możemy je przełamywać.

Przywilej

Refleksja nad własną pozycją społeczną i jej wpływem na interakcje z innymi.

Równość Płci

Dążenie do równości płci we wszystkich aspektach życia.

Dla kogo Jest Szkolenie?

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, które jest dedykowane dla instytucji samorządowych, szkół oraz innych podmiotów publicznych. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy.

Jesteśmy otwarci_te również na współpracę z innymi organizacjami oraz firmami. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia indywidualnych potrzeb i dostosowania programu szkolenia.

Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

bottom of page