top of page
Żywa Biblioteka w Koszalinie
image.png

Co to jest Żywa Biblioteka? 

To wydarzenie pozwala czytelnikom i czytelniczkom na kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie, dyskryminację.

Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Cele Żywej Biblioteki

Celami Żywej Biblioteki są:

1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec różnorodności.

Na czym to polega?

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są Żywe Książki (przedstawiciele i przedstawicielki grup traktowanych stereotypowo, wykluczanych lub dyskryminowanych), są czytelnicy i czytelniczki (osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także bibliotekarki (osoby, które czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Żywe Książki).

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z czytelnikiem, czytelniczką. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia względem konkretnej grupy, którą Żywa Książka reprezentuje.

Wierzymy, że rozmowy z Żywymi Książkami przyczynią się do wzajemnego poznania, szacunku i akceptacji.

Żywą Książkę określa się tytułem. Jest on związany ze stereotypem, który tej Książki dotyczy.

Wkrótce zdradzimy tytuły Żywych Książek, z którymi będzie można porozmawiać w cztery oczy przez 30 minut już 16 kwietnia.

Przychodząc do Żywej Biblioteki, jak w tradycyjnej bibliotece, należy zapisać się. Następnie można skorzystać z katalogu i wybrać konkretną Żywą Książkę.

Gdzie i kiedy?

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Bliższych informacji udzieli Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, koordynatorka regionalna Sieci Żywa Biblioteka Polska.

 

PARTNERZY:

Wydarzenie jest częścią projektu

Żywa Biblioteka odbywa się w ramach projektu "Różnorodność w akcji. Koszalińskie spotkania i dialogi".

logo akcji różnorodność w akcji

Aktualności dotyczące Żywej Biblioteki

plakat akcji różnorodność w akcji wraz ze zdjęciem dwóch rozmawiających kobiet

Projekt grantowy "Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami" współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV "Obywatele, równość, prawa i wartości" na lata 2021-2027.

image.png
image.png
bottom of page