top of page

Różnorodność w akcji: 

koszalińskie spotkania i dialogi

O projekcie

Projekt "Różnorodność w akcji: koszalińskie spotkania i dialogi" realizowany przez Fundację "Fala Równości" promuje otwartość i akceptację mniejszości przez edukację, kulturę i spotkanie z drugim człowiekiem.  Projekt zwiększa świadomość nt. praw człowieka i równego traktowania oraz aktywizuje dyskryminowane mniejszości LGBT+ tworząc bezpieczną przestrzeń.

Start projektu: styczeń 2024

Logo projektu Różnorodność w Akcji

Harmonogram

Styczeń - październik:

Grupa Rozwojowo-Solidarnościowa dla Młodzieży LGBTQ+

Cykl Warsztatów Artystycznych dla Młodzieży LGBTQ+

Kwiecień:

16 kwietnia

Żywa Biblioteka 

Maj:

18 maja

5. Marsz Równości

Wrzesień: 

Warsztaty WenDo dla wolontariuszek Fundacji

warsztaty artystyczne.JPG

Bądźmy, twórzmy razem

Cykl warsztatów w formie spotkań dla młodzieży LGBTQ+ z terenu Koszalina i powiatu składa się ze spotkań trwających od stycznia do października. 

 Warsztaty polegają na tworzeniu relacji i wymienianiu się doświadczeniem.

Artystka Weronika Teplicka zaproponuje grupie następujące działania edukacyjno–artystyczne: tworzenie obiektów sztuki z materiałów recyklingowych, poematów (wizualnych i dada), tworzenie idei w oparciu o zagadnienia sztuki konceptualnej, tworzenie fotografii.

 Spotkania będą również polegały na rozmowach o twórczości uznanych artystek/tów, o sztuce jako formie arteterapii, oraz w jaki sposób różnorodne tworzenie sztuki może wpłynąć na samodoskonalenie i samorozwój.

Chodź do nas!

Grupa rozwojowo-solidarnościowa dla młodzieży LGBTQ+. 

Cykl spotkań adresowanych do młodzieży ze społeczności LGBTQ+, które będą się odbywały przez 10 miesięcy.

Podczas regularnych spotkań grupa będzie zapoznawać się, integrować, budować relacje, wymieniać doświadczenia, wspierać i rozwijać w zakresie kompetencji społecznych, wyrażaniu emocji i swojej tożsamości.  W ramach spotkań będą prowadzone zabawy integracyjne, animacje, prelekcje, spotkania autorskie, dyskusje w ramach cyklu regularnych spotkań z animatorką.

_be565d7b-cc7f-4a25-98c5-a760f0256723.jpg

Projekt grantowy "Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami" współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV "Obywatele, równość, prawa i wartości" na lata 2021-2027.

image.png
image.png
bottom of page